Skuld och Swedish Club på väg att gå samman

De ömsesidiga marina försäkringsklubbarna Skuld och The Swedish Club har inlett förhandlingar om ett sammangående. Christer Olsson, ordförande i Swedish Club ser uppenbara synergieffekter. – Det ökar förmågan att bära risker och minskar exponeringen vid större olyckor samt ökar effektiviteten och konkurrenskraften, säger Christer Olsson. – Vi tror också att ett sammangående kommer att vara till gagn för båda parter, säger Erik Gløersen, ordförande i Skuld.Vid årets P&I-förnyelse uppgick den av Skuld försäkrade flottan till 63 miljoner brutto, varav 32,7 miljoner brutto var befraktartonnage. I maj bestod den av The Swedish Club P&I-försäkrade flottan av 20,3 miljoner brutto, kaskoflottan uppgick till 15,9 miljoner brutto och FD&D-flottan till 14,6 miljoner brutto. Skuld hade premieintäkter på USD 156 miljoner 2005 och Swedish Club USD 114,4 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.