Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: DSM17 | Miljö

”Skrubber har stor potential”

Dan Sten Olsson, Stena, talade bland annat om framtidens bränslen för sjöfarten i sitt anförande på seminariet The future of Shipping på DSM17.

– Trots att sjöfarten är det mest miljövänliga transportsättet måste vi på lång sikt även reducera utsläppen av växthusgaser. I framtiden måste vi fokusera på hela livscykeln från källan till avgaserna, från källa till propeller, sa Dan Sten Olsson.

– Dagens metanol och LNG kommer från naturgas och det är ett faktum att varken metanol eller LNG reducerar växthusgaser i jämförelse med olja. Produktionen av metanol är energikrävande. En intressant och positiv aspekt av metanol är att det för närvarande är mycket utveckling för att framställa metanol av biomassa.

Lönsam lösning

– Med beaktande av dagens oljepriser är den mest lönsamma lösningen att reducera svavel och partiklar genom att använda tjockolja med skrubber. Vi tror att skrubbrar har en stor potential.

– Vi arbetar också med el. Kostnaden för energilagring i batterier har reducerats med mer än hälften under de senaste fem åren och denna utveckling fortsätter.