Skiljedom ökar på Rederi AB Gotlands resultat

Rederi AB Gotland redovisar ett resultat på 267 miljoner kronor före skatt för perioden maj–december 2006, att jämföras med 234 miljoner kronor för motsvarande period 2005. Resultatet har påverkats positivt med 108 miljoner kronor efter utfallet i skiljedomen med Rikstrafiken.