Fotograf: damen shipyards group

Kategori: Fartygsaffärer

SKB beställer nytt kärnbränslefartyg

Svensk kärnbränslehantering (SKB) beställer ett nytt isbrytande roro- och lolo-fartyg för sina transporter av kärnbränsle och radioaktivt avfall.

– Ja, det börjar bli dags att vi får ett nytt fartyg, säger SKB:s vd Claes Thegerström.

Det har varit på gång under flera år att SKB ska beställa ett nytt fartyg men först nu har beställningen skrivits under med den holländska varvskoncernen Damen.

– Vi har haft en ganska omfattande upphandlingsprocess och det blev klart för ett par veckor sedan att Damen är det bästa valet. Det handlar inte bara om pengar utan också om tekniska lösningar.

Det nya fartyget ska sjösättas 2013, blir 99,5 meter långt, 18,6 meter brett och får ett djupgående på 4,5 meter. Fyra medelvarviga MAK 6M20C om vardera 825 kW utrustade med katalytisk avgasrening och dubbla ställbara propellrar med 3,0 meters diameter ger en marschfart om tolv knop. 

Alla sex maskiner, fyra huvudmaskiner och två hjälpkärror, får varsin katalysator. Fartyget ska därmed klara NOx-kraven i IMO Marpol Tier III.

Maskinrummet delas in i två separata avdelningar med framdrivningsmaskineri och styrmaskin för att ge full redundans om den ena sidan av maskinrummet drabbas av till exempel en brand. Fartyget ska kunna lasta sammanlagt tolv behållare, av typen INF-2, för radioaktivt material. Det är två fler än dagens Sigyn trots att dimensionerna är i det närmaste lika. 

Behållare av typen INF-3 tar mer plats än INF-2 och ska kunna lasta åtta behållare av den större modellen. Fartyget klassas i Lloyd’s register och får högsta isklass och får så kallat green passport. Det kommer också att finnas utrymme för 40 stycken 20-fots containrar. 

Fartyget ska byggas vid Damens varv i Rumänien, samma varv där Kustbevakningen byggt sina tre stora kombinationsfartyg. Byggen som fått kritik för att de varit behäftade med en lång rad fel.

– Vi har haft en hel del kontakt med Kustbevakningen och tagit del av deras erfarenheter. Vi har haft med de här frågorna i upphandlingen och vi tror att både varvet och vi, genom Kustbevakningens erfarenheter, lärt oss en hel del.

Vad som ska hända med Sigyn när det nya fartyget levereras om två år är inte klart.

– Vi får se vad vi gör med Sigyn, vi får kanske lägga ut henne på Blocket, säger Claes Thegerström.