Skaugen slopar utdelning

Norska I.M. Skaugen har beslutat att inte ge någon aktieutdelning. Orsaken är minskade intäkter på grund av kancellerade skeppningar och kraftigt stigande kostnader. Årsresultatet blev USD 9,03 mijoner, men fjärde kvartalet gav en förlust på USD 12,17 miljoner.Förutom den slopade utdelningen skall ett program för kostnadsreduktion genomföras samt åtgärder för att reducera kapitalkostnaderna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.