Lastfartyget Harm, byggt 1955. 48 x 8 meter. Lastat med järnmalm. Sjönk snabbt den 15 augusti 1969 efter att ha kolliderat med fartyget Stavklint norr om Värmdölandet i Stockholms skärgård. Vraket är välbevarat och är ett populärt dykobjekt.

Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Miljö

Sju miljöfarliga vrak kartlagda

Sjöfartsverket har genom sjömätningar tagit fram unika bilder på sju miljöfarliga vrak som kan behöva saneras.

Sjöfartsverket skriver i ett pressmeddelande att myndigheten har identifierat ett 30-tal akut miljöfarliga vrak längs Sveriges kuster. Många av vraken innehåller stora mängder olja som kan orsaka skador när den läcker ut. Havs- och vattenmyndigheten har i uppdrag att tömma vraken på miljöfarliga ämnen. Sjöfartsverket bidrar med fartygsresurser och expertis inom sjömätning.

– Resultaten som tas fram genom samarbetet bidrar med uppdaterade positioner för de miljöfarliga vraken, hur de är positionerade på havsbotten och om graden av vrakens nedbrytning, säger Ulf Olsson, sjömätningschef på Sjöfartsverket i pressmeddelandet.

Sju nya vrak längs ostkusten

Tidigare har ett tiotal akut miljöfarliga vrak undersökts närmare. Några har tömts på olja och några har bedömts som icke möjliga att åtgärda.

Sjöfartsverket har nu undersökt ytterligare sju vrak, samtliga längs Sveriges östra kust, från Umeå i norr till Norrköping i söder. Resultatet utgör ett underlag till Havs- och vattenmyndigheten, som beslutar om ytterligare undersökningar och eventuell bärgning.

Hjälp att prioritera

– Sjöfartsverkets mätningar och data hjälper oss att, utifrån vår riskutvärdering, prioritera vilka vrak som ska vidare undersökas och tömmas härnäst, säger Josephine Rubia, utredare inom projektet miljöfarliga vrak på Havs- och vattenmyndigheten i pressmeddelandet.

För att få högupplösta bilder har vraken undersökts med ekolod och side-scan sonar med hjälp av Sjöfartsverkets sjömätningsfartyg.

  • Lastfartyget Munin. Byggt 1950. 91 x 12,5 meter. Lastat med pappersmassa. Sjönk efter att ha grundstött i Mellersta Sydostbrotten utanför Umeå. Förlisningsdatum 1964-10-08.
  • Lastfartyget Springdale. Byggt 1937. 79 x 12 meter. Lastat med trävaror. Sjönk efter lastförskjutning cirka 20 sjömil sydost om Skagsudde. Förlisningsdatum 1959-06-18.
  • Lastfartyget M/S Marjaana. Byggt 1961. 34 x 7,7 meter. Lastat med sand. Sjönk vid Björkfjärden i Mälaren efter att ha kolliderat med en iskant. Delar av fartyget är sprängt då vraket utgjorde ett hinder för sjöfarten. Förlisningsdatum 1969-04-03.
  • Lastfartyget M/S Kul. Byggt 1907. 70 x 10 meter. Lastat med zinkkoncentrat och virke. Sjönk nordväst om Almagrundet utanför Stockholms skärgård efter en förskjutning av lasten, varpå fartyget fick kraftig slagsida i det hårda vädret. Förlisningsdatum 1951-11-21.
  • Lastfartyget Sappemeer. Byggt 1961. 51 x 8 meter. Lastat med kalkstenssingel. Gick på grund i hårt väder och tog in vatten snabbt, sjönk sydväst om Almagrundet utanför Stockholms skärgård. Förlisningsdatum 1969-07-11.
  • Fiskebåten Renland. Byggd 1966. 31,4 x 7,6 meter. Sjönk i hårt väder öster om Arkösund utanför Norrköping. Förlisningsdatum 1988-12-03.