Kategori: Kultur

Sju kulturfartyg får miljonstöd

Fyra segelfartyg, två fiskebåtar och ett ångfartyg får dela på en miljon kronor i kulturstöd från Sjöhistoriska museet.

Sjöhistoriska museet fördelar varje år ett ekonomiskt stöd till några av landets kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får sju fartyg dela på en miljon kronor i form av restaureringsbidrag.

I Sverige finns ett hundratal fartyg som under 1900-talet fraktade gods och människor eller fiskade. Dessa fartyg är en del av Sveriges sjöfartshistoria och kulturarv och många föreningar och stiftelser gör ett stort och omfattande arbete när de renoverar sina fartyg, skriver Sjöhistoriska museet i ett pressmeddelande. För att stödja verksamheten med att bevara, använda och utveckla fartygen delar museet årligen ut ekonomiskt stöd till några av fartygen.

Stort söktryck

Fartygsstödet kan sökas av ägare till historiskt värdefulla fartyg. I år har 31 fartyg sökt totalt 6,5 miljoner kronor. Många ansökningar har handlat om omfattande och kostsamma renoveringsprojekt med byte av bordläggning på träfartyg.

– På grund av söktrycket har vi varit tvungna att prioritera hårt och vi lägger särskild vikt vid om ett fartygs verksamhet är eller planeras bli tillgängligt för allmänheten. Vi vill att fartygens historia ska kunna upplevas av så många som möjligt, säger Karolina Matts, intendent vid Sjöhistoriska museet i pressmeddelandet.

Segelfartygen har en viktig roll

Även om det inte finns så många seglande fraktfartyg kvar i Sverige så har segelfartygen enligt Sjöhistoriska museet en viktig roll i utbildning och för förståelsen av det maritima kulturarvet. Fartygen både seglas och underhålls ofta med samma material och metoder som när de var nya.

– Vi hoppas att stödet från oss bidrar till att upprätthålla landets kulturhistoriska flotta, även om vi bara bidrar med en mindre del av kostnaderna. Vår förhoppning är också att stödet ses som en uppmuntran till ägarna att fortsätta sitt viktiga arbete med att bevara fartygen för framtiden, säger Mats Djurberg, museichef på Sjöhistoriska museet i pressmeddelandet.

Fartygsstöd 2023 har delats ut till följande fartyg:

Segelfartyget Kvartsita. Foto: okänd

Segelfartyget Kvartsita, Fiskebäckskil

100.000 kronor för att renovera och byta bordläggning.

Kvartsita byggdes 1945 som motorseglande fraktfartyg vid Holms varv i Råå för frakt av kvarts mellan Höganäs och Dals Bruk. Numera är Kvartsita riggad som toppsegelskonare och föreningen För fulla segel bedriver seglarskola för barn och ungdomar. Kvartsita är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Westkust. Foto: KG Svensson

Segelfartyget Westkust, Orust

115.000 kronor till kostnader för att renovera däck och skarndäck.

Westkust är en tremastad skonare, byggd för fraktfart 1932 i Sjötorp vid Vänern. Sedan 1986 ägs Westkust av Orusts Skolfartygsstiftelse som bedriver seglarskola och utbildningsseglingar med barn och ungdomar. Westkust är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Ingo. Foto: okänd

Segelfartyget Ingo, Göteborg

200.000 kronor för att lägga om och byta däck.

Ingo är en tremastad skonare, byggd i Sjötorp 1922 och verksam som lastfartyg fram till 1970-talet. Numera fungerar Ingo som skolfartyg för ungdomar och för seglingar med spridda åldersgrupper. Ingo är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Segelfartyget Sarpen. Foto: Elin Kellersson

Segelfartyget Sarpen, Simrishamn

200.000 kronor för att renovera och byta bordläggning.

Sarpen är en galeas, byggd 1892 i Nyköping-Falster i Danmark. Sarpen brukades som seglande lastfartyg bland annat med kalk och cement från Öland. År 1963 köptes fartyget av Simrishamns scoutkår och har fungerat som scoutfartyg med lägerseglingar sedan dess. Sarpen är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Fiskebåten Sandö. Foto: Karolina Matts

Fiskebåten Sandö, Göteborg

50.000 kronor för att renovera däcket.

Fiskebåten Sandö byggdes på Tjörn 1948 och gick först på storbacksfiske på Nordsjön och sedan räkfiske fram till 2011. Därefter skänktes fartyget till Bohusläns museum. Sandö ligger nu i Eriksbergs kulturbåtshamn i Göteborg. Sandö är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Fiskebåten Edit. Foto: Eijer Andersson

Fiskebåten Edit, Karlshamn

150.000 kronor för att renovera och byta bordläggning.

Fiskebåten Edit byggdes 1932 och var en av de första fiskebåtarna i Blekinge som var avsedd för trålfiske. Fartyget var verksamt i fisket fram till 1975. Edit ägs nu av en förening som visar och berättar om båten samt ordnar dagsturer med passagerare. Edit är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Ångaren Bohuslän. Foto: Tubaist

Ångaren Bohuslän, Göteborg

40.000 kronor för att renovera och byta bordläggning.

Ångfartyget Bohuslän byggdes på Eriksberg i Göteborg 1914 för traden Göteborg–Lysekil–Smögen–Gravarne. Bohuslän drivs nu av Sällskapet Ångbåten på samma trad och är västkustens sista passagerarångare och Sveriges största ångmaskindrivna fartyg i reguljär drift. Bohuslän är k-märkt av Sjöhistoriska museet.