Fotograf: us navy

Sjöröveriet omsätter mångmiljardbelopp

Kostnaden för att bemöta den globala piratverksamheten kan uppgå till USD 7-12 miljarder per år. Det framkommer av en rapport från ”Oceans Beyond Piracy”-projektet som sjösatts av One Earth Future, en amerikansk ideell, icke-statlig organisation.

Enligt rapporten har den genomsnittliga lösensumman för fartyg kapade av somaliska pirater stigit från USD 150 000 år 2005 till USD 5,4 miljoner förra året, då totalsumman betald i lösen till piraterna uppgick till uppskattningsvis USD 238 miljoner. Rederierna tecknar extra försäkringar för mellan USD 460 miljoner och USD 3,2 miljarder per år. 

En del fartyg väljer en längre väg för att undvika piratvatten. I rapporten uppskattas den extra kostnaden till mellan USD 2,4 och 3 miljarder per år. 

Skyddsåtgärder ombord i fartygen (säkerhetsutrustning och vakter) beräknas till mellan USD 363 miljoner och USD 2,5 miljarder per år. Intäktsbortfall för omgivande nationer (handelsstörningar, minskad trafik genom Suezkanalen, minskad oljeutvinning, fiske, turism etc) uppskattas till totalt USD 1,25 miljarder per år. Den militära närvaron utanför Somalia (i dagsläget bland annat runt 43 örlogsfartyg) kostar enligt rapporten cirka USD 2 miljarder per år. Till detta läggs kostnader på runt USD 31 miljoner för rättegångar och förvar av tillfångatagna pirater. 

Det finns också ett antal mellanstatliga organisationer som är helt fokuserade på piratproblemet och kostnaden för dessa uppskattar Oceans beyond Piracy till USD 24,5 miljoner per år.

Exempel på kapningar den senaste tiden: Den 17 januari kapades bulkfartyget Eagle i Adenviken 490 sjömil söder om Salalah, Oman. Piraterna som angrep och bordade fartyget använde sig av granatgevär. Cypernflaggade Eagle, 52 163 dwt, ägs av ett grekiskt bolag. Fartyget med en besättning på 24 filippinare var under en segling från Jordanien till Indien när det attackerades. 

Den 12 januari kapades den danska coastern Leopard efter att ha lämnat Salalah, Oman, med en vapenlast från Sverige till flera hamnar i Fjärran östern. När ett turkiskt örlogsfartyg anlände till platsen var både besättningen på åtta personer – två danskar och sex filippinare – liksom piraterna spårlöst borta.

– Vårt främsta fokus nu är att hitta besättningen, säger Claus Bech, vd på Shipcraft som äger fartyget.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.