Sjöolyckorna i svenska vatten fortsätter att minska

Förra året rapporterades totalt 113 olyckor och incidenter i svenska farvatten. 40 av olyckorna var grundstötningar följt av 30 kollisioner mellan fartyg och 14 maskinhaverier. Nio bränder, åtta kollisioner med annat föremål, sex läckage och fyra andra olyckor inträffade också under året. Flest händelser, 46 stycken, rörde passagerarfartyg och 29 av dessa berodde på den mänskliga faktorn, som var orsak bakom mer än hälften av alla olyckor och incidenter i svenska farvatten förra året. Det framgår av statistik från Sjöfartsverket och det innebär att de senaste tio årens minskande trend fortsätter. 1997 var antalet olyckor och incidenter 330. En stor del av tillbuden det året var dock relaterade till bygget av Öresundsbron. Rensat från incidenter har antalet olyckor ändå minskat från en topp på 199 stycken 1997. Däremot inträffade ett antal allvarliga olyckor förra året med dödsfall som följd. Fyra personer omkom, tre besättningsmän och en passagerare. Det är den högsta siffran sedan 2000 när fem personer omkom.