Sjömotorvägar och utbildning på agendan när Torstensson besökte Polen

Den 12 september besökte en svensk delegation, ledd av infrastrukturminister Åsa Torstensson, Polen. Värd var Polens nya sjöfartsminister Marek Grobarczyk och hans viceminister Piotr Zalewski.Förutom miljöskydd i Östersjönregionen diskuterades stöd till två projekt med sjömotorvägar mellan Polen och Sverige (Swinoujscie–Ystad och Gdynia–Karlskrona). Projekteen har godkänts efter en första granskning i Bryssel och anses ha stora chancer att vinna i konkurrens med andra projekt på Östersjön. Man diskuterade också ett polskt förslag om utforming av ett europeiskt centrum för maritima utbildningar. Det polska ministeriet hoppas få stöd till projektet från Sverige. Polen skulle kunna vara en drivande kraft för projektet med sina två stora maritima akademier i Szczecin och Gdynia. Sverige och andra nordiska nationer bör vara naturliga partners och allierade till projektet  och dess finansiering  p.g.a. den akuta bristen på sjöpersonal och det stora behovet av väl utbildat sjöfolk hos rederierna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.