En viktig institution för sjöfolk i Göteborg riskerar att försvinna. Göteborgs sjömanskyrka är i ekonomisk kris.

Fotograf: Sjömanskyrkan i Göteborg

Pengarna slut i Göteborgs sjömanskyrka

Sjömanskyrkan i Göteborg riskerar att gå i graven efter årsskiftet. Pengarna är slut och villiga bidragsgivare lyser med sin frånvaro.

Nu vädjar sjömanskyrkan om bidrag från såväl Göteborgs stift och församlingarna som från rederier och andra tänkbara bidragsgivare. Hans-Evert Renérius, sjömanspräst i Göteborgs sjömanskyrka, är besviken.

– Stiftet har svikit oss. Vi har inte fått någon respons därifrån trots att stiftet ju har pengar.

Indraget bidrag

Upprinnelsen till den ekonomiska krisen är att Göteborgs kyrkliga samfällighet, som tidigare alltid bidragit med cirka en miljon kronor årligen, upphörde rent organisatoriskt vid årsskiftet 2017/2018 och delades upp i nio självständiga församlingar.

Nu är det upp till varje församling att bestämma om den vill bidra till att Göteborgs sjömanskyrka ska finnas kvar eller ej.

– Jag har gått runt till församlingarna och skrivit till dem, men det har inte gett mycket, säger Hans-Evert Renérius till Sjöfartstidningen.

Räcker ingenstans

Fram till idag har endast Karl-Johans och Askims församlingar bidragit med 50.000 kronor vardera.

– Några har gett 20.000 kronor också, men annars är det noll. Det räcker ingenstans.

Ägs av stiftelse

Göteborgs sjömanskyrka ägs inte av Svenska Kyrkan utan av en stiftelse, Stiftelsen Sjömanskyrkan i Göteborg. Stiftelsens ordförande, Lennart Ling, säger att de nio församlingarna borde ge sin del av den där miljonen, som samfälligheten tidigare bidragit med, till sjömanskyrkan.

– Nu är det ju församlingarna som har de pengarna. Med tanke på allt vi gjort för dem utan att ta betalt, borde de nu dela med sig. Vi ordnar till exempel begravningar av sjömän som önskat att begravas hos oss i stället för i sin församlingskyrka. Och det har inte kostat församlingen ett öre, påpekar han.

Hoppas fortfarande

I dag har sjömanskyrkan pengar så verksamheten kan fortsätta fram till årsskiftet. Sjömansprästen Hans-Erik Renérius framhåller att stiftelsen och sjömanskyrkan borde ha satt ner foten redan för fem år sedan. Ingen utomstående har känt till problemen förrän nu.

– Nu när informationen sprids hoppas vi att fler ska vilja hjälpa till. Det handlar definitivt om vår överlevnad.

Kostar två miljoner

Totalt kostar det runt två miljoner kronor per år att driva kyrkans verksamhet vid Stigbergstorget i Göteborg. Kyrkan har 1.700 kvadratmeter med restaurang, samlingssal och en rad andra utrymmen fördelade på tre våningsplan.

Vissa verksamheter, som till exempel restaurangen, är självförsörjande, andra genererar lite pengar, som exempelvis uthyrningen av lokalerna.