Fotograf: Montage. Pär-Henrik Sjöström, CDC

Sjömän måste få virustestas

Sjömän som ska mönstra på borde testas för Covid19 innan de går ombord. Svensk Sjöfart har tagit upp frågan med myndigheterna, verken och departementen ett flertal gånger.

Besättningsbyten är fortsatt ett stort problem för rederierna, trots att sjömän och andra transportarbetare är undantagna från det reseförbud som råder till och med den 15 maj. Generellt gäller inreseförbudet alla utländska medborgare som reser till Sverige från länder utanför EU, med undantag av Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. 

Inga byten

Ragnar Johansson, vd för Wallenius SOL, säger till Sjöfartstidningen att ingen av deras utländska besättningsmedlemmar har mönstrat av sedan virusutbrottet. 

– Många av dem som kommer från Filippinerna till exempel går ju på långa kontrakt, vissa ända upp till tio månader, och är ännu inte berörda. Andra vill stanna kvar ombord eftersom de helt enkelt inte kan flyga hem. Våra svenska besättningar har däremot kunnat skiftas, några i svenska hamnar, men ofta har de bytt till sjöss med MOB-båt. 

Vill kunna testa

Ragnar Johansson säger i dag, precis som i en tidigare intervju med Sjöfartstidningen, att deras fokus hela tiden är att inte få ombord smitta på något av sina fartyg.

– Än så länge har vi lyckats med det, vilket är oerhört skönt. Men det mest önskvärda nu är att de svenska besättningsmedlemmar som mönstrar på kan få testa sig först. Om de kan få gå till sin vårdcentral, testa sig och när de vet att de är rena kunna gå direkt ombord. Till skillnad från annan samhällskritisk personal är ju sjömän i en smittfri miljö så länge som vi lyckas hålla fartygen fria. 

Driver frågan

Organisationen Svensk Sjöfart har tagit upp frågan om tester för sjömän under de möten varje vecka de har med myndigheter, departement, verk och organisationer i branschen. 

Carl Carlsson, säkerhetsansvarig på Svensk Sjöfart, säger att de har sådana möten mellan två och tre gånger i veckan.

– Sjukvårdspersonal är ju den grupp som främst prioriteras när det gäller tester. Men vi har tagit upp frågan på flera av mötena och jag ska ta upp det i dag (tisdag) igen på det möte vi ska ha om ett par timmar, säger Carl Carlsson.

Kräver symptomfrihet

Thunbolagen har precis som Wallenius SOL än så länge lyckats hålla sina fartyg smittfria. Rederiets vd Johan Källsson säger att de ännu inte kunnat göra några besättningsbyten bland de utländska sjömännen. 

– Till viss del har vi kunnat byta svenska besättningsmedlemmar, men ingen får gå ombord om de uppvisar minsta symptom. När det blir aktuellt att göra större besättningsbyten, av till exempel våra polska och ukrainska anställda, blir det betydligt svårare. Även om vi tillåts göra sådana byten.