Sjöförklaringen efter Doris-olyckan inledd

Sjöförklaringen efter dödsolyckan mellan Utkilens kemikalietanker Doris och den 33-fot långa fiskebåten Skarbak har hållits Kristiansund.Förhören har visat att Doris inte hade någon utkik, inte använde radarn men att sikten var god. Ljudupptagningen från radiotrafiken mellan fartygen visar att det tycks ha funnits vissa meningsskiljaktigheter om vem som skulle väja:Skarbak: Har du tänkt att sakta in, du som kommer mot oss?Doris: Är du 20 fot, eller är du 19. Tror du skall lugna ner dig lite.Trots att kemtankern var väjningsskyldig och borde ha vidtagit undanmanöver för att undvika en kollision med fiskebåten Skarbak i förra veckan, menar Doris kapten Trygve Bekken och förste styrman Knut Revne att ett sådant agerande med säkerhet också skulle ha inneburit en kollision. Överstyrman ombord på Doris förnekar att han skulle ha tagit för givet att mindre fartyg ska väja även om de inte är tvungna göra det. Istället anser han att man på Skarbak tog en stor chansning när de ökade farten och försökte köra framför Doris.En 54-årig besättningsman från fiskebåten saknas fortfarande och all vaktpersonal på tankfartyget har klarat utandningsprov hos polisen. Det har också rests krav på att Automatic Identification System (AIS) ska installeras på alla små fiskefartyg. Ett sådant system skulle ha varnat för olyckan. Från och med den 1 januari 2008 ska alla fartyg över 24 meter vara utrustade med AIS. Doris är nu på väg mot Holland men delar av besättningen, däribland befälhavaren, har fått avlösning.