Sjöfolksbrist märks i bokslut

Sjöfolksbristen märks nu i rederiernas bokslut. Det New York-noterade grekiska tankrederiet TEN (Tsakos Energy Navigation) skriver i sitt bokslut för 2007 att kostnaderna för fartygsdriften steg med 10 procent förra året, till USD 7.669 per dag. Helårsvinsten sjönk från USD 196,4 miljoner till USD 183,2 miljoner. Enligt TEN berodde detta huvudsakligen på högre bemanningskostnader, delvis på grund av en sjunkande dollarkurs men framförallt på högre lönekostnader beroende på en ökande brist på kvalificerade ombordanställda. TEN driver en flotta på 43 fartyg.