Fotograf: Rolf P Nilsson

Kategori: Politik

Sjöfartsnätverk bildat i Riksdagen

Nybildade Riksdagens Maritima Nätverk hade idag på morgonen sitt första möte. Nätverket ska byggas ut med fler riksdagsledamöter och tjänstemän i Riksdagen, och redan vid det första mötet fick man åtta nya medlemmar.

Initiativet har tagits av riksdagsledamöterna Annelie Enochson (KD), Lars Johansson (S), Hans Rothenberg (M), Jessica Rosencrantz (M) och Kent Persson (V).

– Jag vill slå ett slag för nätverket och hoppas på många medlemmar, sade Enochson när hon inledde frukostmötet.

Danskt besök 

Till detta första möte hade man bjudit in Jan Fritz Hansen från Danmarks Rederiforening som fick berätta om hur den danska sjöfarten kunnat utvecklas så positivt.

– Grundförutsättningarna är det internationella registret och tonnageskatten, sade han.

 Jan Fritz Hansen beskrev också en flotta som vuxit kraftigt efter att dessa beslut tagits och han betonade att man från danskt håll gärna vill se en växande svensk sjöfart.

– Vi behöver en stark nordisk röst inte minst när det gäller regelutvecklingen inom EU, sade Fritz Hansen. 

Nordiskt inflytande viktigt

Han förklarade också att det är viktigt att få upp sjöfarten på den politiska agendan generellt. EU:s största sjöfartsnation Grekland har med tanke på krisen förlorat en del inflytande, och den andra stora sjöfartsnationen Norge är inte med.

– De tyska redarna säger att hade vi haft hjul på fartygen hade politikerna kanske lyssnat, de är mest fokuserade på bilindustrin. Dessutom är Portugals handelsflotta i princip utraderad, sade han och fortsatte:

– Ska vi ha kvalitetsjöfart så är det viktigt med ett nordiskt inflytande, sade Fritz Hansen som tror att det också finns stor potential för svensk sjöfart inom nya områden som arktisk sjöfart.

Kommentarer

 • Anonym

  Bra initiativ, hoppas att man nu kan se på de länder som lyckats och införa samma. Inte försöka göra något eget nytt som blir annorlunda detta kommer bara uppfattas som komplicerat och inte göra så att någon flyttar hem eller flaggar nytt i Sverige.

 • Jo jag har ett namn.

  Tittade på bilden och insåg vad partierna egentligen står för. Sossarna representeras av en trött gammal gubbe och moderaterna av en glad positiv vacker ung kvinna.
  Sällan blir allt så klart!

  • Erik

   Nja, ingen ser ju så trött ut som Reinfeldt.

  • Anonym

   Tror inte du känner honom, då han är nog mest aktive i riksdagen i sjöfartsfrågorna, fast han inte är en vacker ung kvinna… med det sättet att rangordna dina folkvalda politiker så blir jag mörkrädd… enligt din tes så skulle Victoria Silverstedt vara din kandidat till Handelsminister….

 • Sven Uhlin

  Det ursprungliga initiativet kommer från en moderatförening i Göteborg, Karl-Johan/Masthugget.
  Vi har haft inofficiella diskussioner om läget angående sjöfarten med olika aktörer.
  Hur var det förr, hur är det idag, hur kommer framtiden se ut?
  Finns kompetens i form av sjökaptener/lotsar men framförallt en VILJA att göra något.

 • Anonym

  Sjöfartshögskolan i Kalmar skulle gärna vilja ingå i nätverket.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.