Sjöfarten minskar den globala uppvärmningen

Sjöfarten minskar genom sina stora utsläpp av SOx och NOx takten på den globala uppvärmningen, men en minskning av dessa utsläpp är ändå nödvändig, skriver Jan Fuglestvedt och en rad andra forskare i en artikel publicerad i Environmental Science and Technology.Den som får för sig att det skulle vara en bra idé att fortsätta med utsläppen av SOx uppmanas att tänka om av forskarna från norska Center for International Climate and Environmental Research Oslo (CICERO):”... klimatnedkylning med fortsatta utsläpp av SO2 från sjöfarten är inte tillrådligt.”Trots de regler som begränsar utsläpp av NOx och SOx som träder i kraft fram till 2020 kommer det, enligt forskarna, att ta 70 år innan de totala utsläppen från sjöfarten går från att ha en kylande effekt till att bidra till uppvärmningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.