Sjöfarten kräver bättre tester av ballastvattenrening

Nya skärpta miljökrav har blivit en allt större utmaning för sjöfarten. I vår del av världen har fokus under en tid legat på problemen med svavelrening där alternativ som skrubberinstallation inte varit så problemfri som många hävdat. Något som hamnat litet i bakgrunden är då ballastvattenrening som de flesta tror kommer att bli obligatoriskt inom ett par år.Nu har ett antal internationella sjöfartsorganisationer och de största fartygsregistren Panama, Liberia och Marshallöarna i en gemensam skrivelse tagit upp ett antal problem som man vill att IMO:s miljökommitté MEPC skall se över.Ballastvattenrening är oprövad teknik. De system som tas fram skall godkännas av IMO, men enligt skrivelsen brister godkännadeprocessen. Ett problem som tas upp är att det finns risk för att även om ett fartyg utrustats med ett godkänt system, så kan det vara så att utsläppen inte uppfyller kraven i till exempel bräck- eller sötvatten vilket kan leda till böter och nyttjandeförbud. Man kräver en ökad öppenhet i godkännandeprocessen för att rederier skall kunna veta prestanda på den utrustning man beställer.Dessutom är man orolig för om det verkligen finns tillräckligt med tillverkningsresurser och kompetent installationspersonal för att klara kraven på två år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.