Sjöfarten glömde bort framtidens transporter

Rail är en väl etablerad vartannatårsmässa för järnvägen som för nionde gången hölls på Elmia i Jön-köping den 4 till 6 oktober. För andra gången arrangerades också parallellmässan Future Transport som fokuserar på intermodala transporter.

Även Future Transport dominerades dock kraftigt av lok, vagnar och räls i detta paradis för tågologer.

283 utställare från 39 länder fanns på plats och totalt deltog över 5 600 personer, vilket enligt arrangörerna gör evenemanget till den största mötesplatsen för infrastruktur i Norden. Ett ambitiöst konferensprogram genomfördes också under mässdagarna med totalt 140 seminarier. Av sjöfarten syntes inte många spår, undantaget Göteborgs Hamn och Halmstads Hamn som hade montrar i Future Transport. Hur kommer det sig då att man har en mässa om framtidens intermodala transporter utan att det största transportslaget, sjöfarten, är representerat? Är det ett medvetet val från arrangörernas sida eller är intresset svalt i näringen? Enligt Jörgen Nyström som är projektledare för Future Transport gäller det senare.

– De har helt enkelt inte hittat ut på mässorna.

Enligt Nyström är ambitionen att Future Transport skall täcka hela transportkedjan.

– Vi måste börja någonstans, och vi har valt att satsa på hamnarna.

Det har visat sig inte vara helt lätt.

– Det finns 55 hamnar i Sverige, och de flesta verkar tycka att de inte behöver marknadsföra sig, kunderna vet var de ligger och vad de kan erbjuda, säger Nyström, som dock hoppas på fler till mässan 2013 och att man då också kan få med sig andra aktörer inom sjöfarten.

Kanske kan han då ha fått draghjälp av Trafikverkets kapacitetsutredning. På mässan presenterade myndigheten en delrapport om järnvägskapaciteten där man vill ha ytterligare 38 miljarder till underhåll och investeringar utöver det som har beslutats fram till 2021. Under resans gång har man fått utvidgade utredningsdirektiv av regeringen. Våren 2012 skall verket presentera en slutrapport om infrastrukturkapaciteten som då skall omfatta alla transportslag, inklusive sjöfarten.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.