Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Sjöfarten erbjuds söka ur klimatmiljard

Genom investeringsstödet Klimatklivet delas i år ut 1,2 miljarder kronor ut till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid.

Naturvårdsverket fördelar i år 1,2 miljarder kronor i investeringsstöd i huvudsakligt syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter, uppger myndigheten.

Vill ha mer sjöfart

Helena Sandmer, handläggare energi- och klimat på Miljöskyddsavdelningen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län påpekar att aktörer från sjöfarten är välkomna att söka.

– Vi vill få in så många och så bra ansökningar som möjligt och gärna också från sjöfarten som inte har varit så aktiva än så länge. Det är därför vi tänker att det säkert finns mycket större potential inom den sektorn och att man skulle kunna få fler att söka och även få stöd, säger hon till Sjöfartstidningen.

Hon tror att en anledning till att sjöfarten inte är så väl representerad hittills kan vara att man inom denna sektor inte känner till Klimatklivet.

– Det är svårt för oss att säga, men nu försöker vi få ut mera information för vi kanske inte har hunnit med det tidigare.

Kräver klimatnytta

De som kan söka är landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskilda näringsidkare, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor eller stiftelser. Aktörer som söker måste vara registrerade i Sverige. Klimatklivet är inte öppet för privatpersoner eller enkla bolag.

Exempel på vad som hittills beviljats inom sektorn sjöfart är fjärrvärmeanslutning av bogserbåtar och elanslutning av färjor.

Ansökningarna till Klimatklivet skickas till länsstyrelsen i respektive län. De bedöms av Naturvårdsverket med hjälp från länsstyrelserna, Energimyndigheten och andra centrala myndigheter. Ansökan är öppen 7 augusti till 11 september.

– Man måste få tillräckligt stor klimatnytta genom åtgärden. Och det ska vara en lokal åtgärd, den kan inte göras någon annanstans, påpekar Helena Sandmer.

Flera miljarder

Sedan 2015 har Naturvårdsverket fördelat närmare 2 miljarder kronor i stöd till lokala klimatinvesteringar genom Klimatklivet. Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut och resterande år fram till 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att delas ut, uppger Naturvårdsverket.