Fotograf: Föreningen Svensk Sjöfart

Kategori: Miljö

Sjöfarten – det goda exemplet

På en workshop om hav och hållbarhet framhölls idel positivism kring svensk sjöfarts satsningar på hållbarhet.

På tisdagen anordnade IVL Svenska Miljöinstitutet och Havs- och Vattenmyndigheten en workshop om näringslivet och hållbara hav. Den hölls i Göteborg och på plats fanns representanter från svensk industri och myndigheter. 

Lång resa

Representant för sjöfartsnäringen var Carl Carlsson på Zero Vision Tool, som också ansvarar för forskning och innovation på Föreningen Svensk Sjöfart. Han talade under rubriken ”Goda initiativ”.

– Otroligt roligt! Jag visade på de goda exempel som finns med metanol- och LNG-satsningar, uppbyggnad av infrastruktur och goda samarbeten med myndigheter och verk. Det är en otrolig resa vi har gjort de senaste åren, säger en lycklig Carl Carlsson till Sjöfartstidningen och fortsätter:

Stöttning och hjälp

– Nu har vi förmånen att bli inbjudna och delta som det goda exemplet. Det som är viktigt för mig och oss är vilket stöd vi har fått – självklart har hamnar och rederier gjort stora investeringar, men det är ju den stöttning och hjälp vi har fått från myndigheter och verk som har gjort att Sverige är där vi är i dag.

Förberedelser inför FN-konferens

Workshopen ingår som ett led i förberedelserna inför FN:s havskonferens i New York i juni, som fokuserar på genomförandet av FN:s hållbarhetsmål och särskilt SDG14 som handlar om hav och marina resurser. Resultaten av förarbete och workshop kommer att vara del av underlaget för den svenska delegationens presentationer på konferensen i New York.