Marinchefen Ewa Skoog-Haslum diskuterade hot mot sjöfarten vid Maritimt Forums årsmötesdag.

Fotograf: Albin Dahlin

Kategori: Beredskap

”Sjöfarten behöver förbereda sig på storm”

I en paneldiskussion om den maritima näringens betydelse för försörjningsberedskapen lyfte marinchefen Ewa Skoog Haslum vikten av att förbereda verksamheter för nya hot i ett nytt omvärldsläge.  

Vid en paneldiskussion arrangerad av föreningen Maritimt Forum gav marinchefen tillsammans med Svensk Sjöfarts vd Anders Hermansson och Destination Gotlands vd Marcus Risberg sina perspektiv på sjöfartens utmaningar i ett nytt oroligare omvärldsläge.

­– Det försämrade omvärldsläget är så påtagligt. Det är bara att titta på vad som händer i Röda havet och Svarta havet just nu. Alltifrån att man genom att trakassera sjöfarten tvingar den att åka andra sträckor, till att fartyg som inte är riktigt sjövärdiga trafikerar för att undvika sanktioner. Risken för olyckor är extremt hög. Vissa delar av det ser vi ju redan här idag i vårt närområde. Vi har sabotage mot undervattenskablar och gasinstallationer, och det är svårt att inte se att det som sker Röda havet även skulle kunna ske i vårt närområde också, sa Ewa Skoog Haslum.

Paneldiskussion med Ewa Skoog Haslum, Anders Hermansson och Marcus Risberg. Foto Albin Dahlin.

Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart, pekade på att det som skett den senaste tiden får stora konsekvenser för hela världshandeln.

­– Jag tycker att det som händer i Röda havet är fruktansvärt. Det visar att det med ganska små medel går att störa ett helt världshandelssystem, men det visar också vilken betydelse sjöfarten har. Långsiktigt kan man vara orolig för vilka effekter det kan få när andra ser att det räcker med en drönare för att störa ut sjöfarten, sa han.

Sker störningar i vårt närområde

Även vårt närområde har påverkats av nya typer av hot. Marcus Risberg från Destination Gotland sa att det sker en hel del provokationer redan nu.

– Det är störningar mot navigationssystem, och vi som rederier utsätts för cyberattacker som kanske inte är ett direkt angrepp på fartyget som sådant, men på verksamheten. Vi menar också att det är superkritiskt att säkerställa hamnanläggningar. På Gotland finns det egentligen ingen reservhamn i dagsläget. Det går att ganska lätt att påverka hela Gotlands varuförsörjning genom att omöjliggöra ett anlöp i en hamn.

Dags att förbereda sig  

Ewa Skoog-Haslum hade ett tydligt medskick till alla i den maritima näringen.

– Man ska se till att skaffa sig handlingsfrihet genom att inte vara sårbar. Många har skaffat prepperlådor till sina hem, och jag tycker att det är läge att tänka på samma sätt på jobbet. Det handlar om att försöka minska de sårbarheten så att man åtminstone kan driva sin verksamhet vidare även om det inte är på samma sätt som tidigare.

Ifrågasatte lotsplikt

Diskussionsledaren Carolina Kihlström frågade panelen om det är någon särskild utmaning eller risk som Sverige som land har förbisett och som man borde jobba mer med. Ewa Skoog Haslum svarade att lagstiftningen inte alltid fyller dagens behov. Ett konkret exempel handlar om lotsplikten för örlogsfartyg.

­– Nu är vi allierade och medlem i Nato. Jag har ställt frågan om det verkligen är rimligt att vi då ska ha lotsplikt för alla utländska örlogsfartyg som kommer hit. Det är helt orimligt med tanke på vårt territorium och de skärgårdar vi har. Det är en hel del saker som måste förändras nu när vi är allierade.

I diskussionen lyftes också vikten av svenskflaggade fartyg till följd av den nya säkerhetspolitiska situationen.

– För rederierna och fartygen är det helt avgörande att vi har en konkurrenskraftig näringspolitik. Utan rätt förutsättningar kan vi inte få den svenska rederinäringen att växa och då får vi inte fler svenska fartyg. Vill vi trygga vår handel och vår grundläggande försörjningsberedskap så är det här jätteviktiga frågor, sa Anders Hermansson.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.