Sjöfart och olja huvudskäl för god dansk handelsbalans

Dansk sjöfart och Nordsjöolja är huvudskälen bakom Danmarks starka betalningsbalans. Ett överskott på DKK 8,8 miljarder i augusti överraskade alla, inklusive bankernas analytiker. Sjöfarten bidrog med ett brutto på DKK 38 miljarder under månaden och olja såldes för totalt DKK 28 miljarder. För den senaste tolvmånadersperioden har sjöfarten bidragit kraftigt till ett överskott på DKK 41,8 miljarder.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.