Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad

Sista strejkhotet avvärjt

Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund har godkänt riksförlikningsmannens medlarbud och därmed blir det ingen sjöfartsstrejk i Finland.

Det sista strejkhotet på finländska fartyg är nu avvärjt när Rederierna i Finland och Finlands Skeppsbefälsförbund nådde ett förhandlingsresultat under måndagen. Rederierna i Finland har redan tidigare nått förhandlingsresultat som med Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund.

Förlikningen gäller handelsfartyg och passagerarfartyg. De avhandlade löneförhöjningarna för Finlands Skeppsbefälsförbund följer den allmänna linjen på 1,6 procent, uppger vice vd Hans Ahlström i ett pressmeddelande. Vidare meddelar Rederierna i Finland att parterna fortsätter att tillsammans utveckla konkurrenskraften av den finländska sjöfarten och att man är nöjd med de förhandlingsresultat som uppnåtts med de tre fackförbunden.