Fotograf: STX Finland

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Sista nybygget från Raumovarvet

STX Finlands varv i Raumo levererade på fredagen sitt sista nybygge, kustbevakningsfartyget Turva.

Fredagen den 9 maj 2014 överlät STX Finlands varv i Raumo kustbevakningsfartyget Turva till Gränsbevakningsväsendet i Finland.

Turva är ett multifunktionellt bevakningsfartyg som konstruerats för havsförhållanden. Det 96 meter långa och 17 meter breda fartyget kommer förutom gränsbevakningsuppdrag att användas till sjöräddning, nödbogsering, brandbekämpning, miljöskydd och oljesanering. Turva utrustas för att kunna operera i samarbete med andra myndigheter. Fartyget kan operera året runt i alla väder inom hela Östersjöområdet.

Energieffektivitet och miljöanpassning är kännetecknande för nybygget, som har ett dual fuel-maskineri som använder LNG elller marindiesel som bränsle. Turva stationeras vid Finska vikens sjöbevakningssektion med Helsingfors som bas.

Varvet stängs

Efter leveransen av Turva återstår endast att slutföra ombyggnaden av Fjord Lines färja Oslofjord (ex Bergensfjord) innan hon i juni ska sättas i trafik på den för Fjord Line nya linjen Strömstad–Sandefjord. Därefter upphör varvsverksamheten i Raumo. Beslut om att lägga ned Raumovarvet togs i september 2013.

Kommentarer

  • Torsten Jacobsson

    Jag hoppas att den finska sjöbevakningen är nöjd med sitt nya utsjöbevakningsfartyg och att restlistan inte är lika lång som den jag fick se när jag var ombord på KBV 001 POSEIDON cirka ett år efter leverans av detta fartyg från varvet i Rumänien. Statlig upphandling inom EU är inte lätt, men ibland måste kvalitet ställas mot pris i större grad.

  • Anonym

    Hoppas också Finska Kustbevakningen har bemannat fartyget med en professionell besättning som kan nödbogsering. Alltså, till skillnad mot Svenska KBV…

  • Anonym

    hur många jobbar om bord

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.