Sigyn får efterträdare – SKB beställer nytt

Svensk kärnbränslehantering (SKB) beställer ett nytt roro-fartyg för sina transporter av kärnbränsle och radioaktivt avfall.– Ja, det börjar bli dags att vi får ett nytt fartyg, säger SKB:s vd Claes Thegerström.Det har varit på gång under flera år att SKB ska beställa ett nytt fartyg men först nu har beställningen skrivits under med den holländska varvskoncernen Damen.– Vi har haft en ganska omfattande upphandlingsprocess och det blev klart för ett par veckor sedan att Damen är det bästa valet. Det handlar inte bara om pengar utan också om tekniska lösningar.Det nya fartyget ska sjösättas 2013, blir 99,5 meter långt, 18,6 meter brett och får ett djupgående på 4,5 meter. Fyra MAK 6M20C om vardera 825 kW utrustade med katalytisk avgasrening och dubbla ställbara propellrar ger en marschfart om tolv knop och fartyget ska kunna lasta tolv av SKB:s behållare, det är två fler än dagens Sigyn trots att dimensionerna är i det närmaste lika. Fartyget klassas i Lloyd’s Register och får högsta isklass och får så kallat green passport.Fartyget ska byggas vid Damens varv i Rumänien, samma varv där Kustbevakningen byggt sina tre stora kombinationsfartyg. Byggen som fått kritik för att de varit behäftade med en lång rad fel.