Sex Finnlinesfartyg byter flagg

Det blir antagligen sex svenskflaggade fartyg i Finnlines flotta som kommer att byta till finländsk flagg. Enligt vad Sjöfartstidningen erfar skulle flaggskiftet gälla Finnarrow, Finnsailor, Finneagle, Finnfellow, Europalink och Nordlink. Uppgifterna har inte bekräftats av Finnlines.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.