Sex döda i piratattacker i år

International Maritime Bureau, IMB rapporterar om sex döda i piratattacker under det första halvåret i år. I sin rapport Armed Robbery against Ships redovisar IMB 127 attacker mot fartyg. Fartyg bordades vid 74 tillfällen och elva fartyg kapades. 156 besättningsmedlemmar tog som gisslan, 13 kidnappades och sex dödades.IMB varnar för områden där situationen med pirater verkar ha förvärrats. Åtta piratattacker har rapporterats fån Somalias östra kust där pirater beväpnade med gevär och gevärsgranater har öppnat eld mot fartyg. Fartyg som inte har något hamnanlöp i området rekommenderas att hålla sig minst 200 sjömil från kusten.Indonesien redovisar flest attacker, 33 stycken tätt följt av Bangladesh med 22 attacker. Malacka-sundet visade fram till för några dagar sedan en förbättring med tre rapporterade attacker då ytterligare tre incidenter rapporterades.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.