Sex bärgningsplaner för Costa Concordia under luppen

Av tio offertförfrågningar har det blivit totalt sex bärgningsplaner som Costa Cruises nu skall bedöma. Rederiet räknar med att kunna offentliggöra vem som får bärgningskontraktet i slutet av mars eller början av april. Bärgningen beräknas sedan ta 10-12 månader.Samtidigt redovisar Costas ägare Carnival en förlust för första kvartalet på USD 139 miljoner. Resultatet pressades av nedskrivningar av Costa Allegra med USD 34 miljoner, kostnader för Costa Concordia-olyckan på USD 29 miljoner samt en nedskrivning av goodwill och varumärke i Carnivals spanska dotterbolag Ibero Cruises på totalt USD 173 miljoner.Det sistnämnda skylls på den vacklande spanska ekonomin och den låga tillväxten i övriga Europa innebär att Carnival räknar med något lägre intäkter i år för de europeiska kryssningsdöttrarna, bortsett Costa där bokningarna minskat radikalt. Däremot räknar man med något högre intäkter på den nordamerikanska marknaden för helåret.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.