Severstaltrans slår ihop oljeterminaler

Den ryska koncernen Severstaltrans kommer enligt nyhetsbyrån BNS att slå ihop sina oljeterminaler i Muuga hamn varefter verksamheten fortsätter inom bolaget Estonian Oil Service (E.O.S.). Vidare planeras en sammanslagning av E.O.S. med Eurodek. Severstaltrans äger 78,7 procent av nya AS E.O.S. och är intresserat av att köpa Eurodeks egendom i Muuga. Efter att de estniska oljeterminalerna har slagits ihop kommer Severstaltrans att föreslå en fusion med Ventspils Nafta.Det är möjligt att AS E.O.S. kommer att börsnoteras i Tallinn. Under årets första nio månader hanterade E.O.S. 4,25 miljoner ton oljeprodukter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.