Fotograf: Meriaura

Kategori: Miljö | Torrlast

Skeppar gips mot övergödning

Såväl inre vattenvägar som kustfarleder utnyttjas då det finländska rederiet Meriaura skeppar gips för att förhindra avrinning av fosfor till Östersjön från åkrar.

NTM-Centralen (Närings-, trafik- och miljöcentralen) i landskapet Egentliga Finland har efter offentlig upphandling gett rederiet Meriaura i uppdrag att sköta inköp, transport och spridning av gips på åkrar.

Inom ramarna för det femåriga avtalet ska mellan 200.000 och 340.000 ton gips spridas på 50.000 till 85.000 hektar åkermark i kustlandskapet Egentliga Finland i sydvästra Finland. Gipsbehandlingen inleds i slutet av sommaren eller början av hösten 2020 efter skördesäsongens avslutning.

Via Saima kanal

Gipstransporterna sker i huvudsak sjövägen från Siilinjärvi, norr om Kuopio i Insjöfinland. Transporten går via Saima kanal till Nådendal eller andra hamnar i sydvästra Finland så nära slutdestinationen som möjligt.

– Denna helhet passar Meriaura Group väldigt bra eftersom vi har ett starkt kunnande inom projektets alla delområden, som sjö- och landtransport och stuveriverksamhet. Dessutom känner vi till de olika arbetsskedena i gipsbehandlingen av åkrarna, säger Beppe Rosin, vd för Meriaura Group i ett pressmeddelande.

Samhällsansvar

Beppe Rosin tillägger att rederiets motivation att vinna upphandlingen var stark:

– Havet är vår åker och skärgårdshavets tillstånd är alarmerande. Det är av högsta prioritet att förbättra dess tillstånd. Vi ser detta projekt som ett samhällsansvar där det inte handlar om att sträva efter maximal vinst.

Enligt pressmeddelandet från Meriaura har klimatförändringen medfört mer regn och snöfattiga vintrar, vilket i sin tur har ökat avrinningen av näringsämnen från åkrarna och förvärrar Östersjöns största problem, övergödningen. Med gips kan avrinningen av fosfor reduceras snabbt, uppger rederiet.