Seatrans säljer kemtankers för att frigöra kapital

Seatrans i Bergen säljer tre mindre kemtankfartyg till ett norskt KS för USD 41,1 miljon en bloc med bareboatcharter tillbaka för mellan USD 4.460 och 5.800 per dag. Seatrans har en 20-procentig andel i KS-bolaget. Affären, som innehåller en återköpsoption, gäller ”Trans Marmara”, byggt 2003 och på 5.800 ton dödvikt samt systerfartygen ”Trans Sund” och ”Trans Vik”, byggda 1991 och på 4.700 ton dödvikt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.