Andrea Lodolo, vd Seably.

Fotograf: Seably

Kategori: Utbildning

Seably inleder nya samarbeten

Den svenska maritima onlineutbildningsplattformen Seably inleder samarbete med de indiska företagen Karco och Marine Insight för att skapa nytt kursmaterial på webben för Seably-abonnenter.

Svenska Seably, som erbjuder kurser på nätet för ombordanställda, utökar sitt utbud av maritima onlinekurser genom partnerskap med två indiska aktörer.

Stärker Seablys utbud

Karco är ett företag som specialiserat sig på 3D-animerade onlinekurser för sjöfarten. Tack vare detta samarbete utökar Seably sitt utbud med onlinekurser baserade på animerade säkerhetsvideor. Med dessa introduceras också en annan aspekt av effektiv e-learning tillgänglig för sjömän på Seably-plattformen, uppger företaget i ett pressmeddelande.

Samarbetspartnern Marine Insight uppges ha en av de största maritima tränings- och utbildningsplattformarna online. Sjökapten Tim Fenech, som är chef för kursutveckling på Seably, säger i ett pressmeddelande att samarbetet med Marine Insight gör att Seably kan erbjuda exklusivt utbildningsmaterial.

– Det stärker vårt bibliotek med e-learning för den maritima sektorn. Det håller oss också i framkant av sjöfartsutbildningen globalt med onlineutbildning som kan nås praktiskt taget var som helst.

Digital marknadsplats

Seably uppges vara den första maritima digitala marknadsplatsen som sammanför specialiserat innehåll, ledande teknik och undervisningskunnande från ombordanställda, pedagoger, branschspecialister, försäkringsbolag, inspektörer och en rad andra serviceleverantörer. Seably är ett helägt dotterbolag till Föreningen Svensk Sjöfart.

Genom att ta in exklusivt innehåll från Marine Insight på sin marknadsplats uppger Seably att det är en del av företagets åtagande för en prisvärd online- och virtuell utbildning.

– Med Marine Insight ombord som innehållsleverantör breddar vi vår räckvidd och förbättrar den e-learning som vi levererar till den maritima industrin på vår plattform, säger Andrea Lodolo, vd för Seably.