Sea Containers i rejäl gungning

Sea Containers Ltd meddelar att man ännu inte kan lämna in sin årsredovisning för 2005. Koncernledningen befarar att en oberoende revisionsberättelse kommer att innehålla en anmärkning med avsevärda tvivel om Sea Containers möjlighet att fortsätta med sin verksamhet.Under år 2005 innehöll Sea Containers förluster en betydande nedskrivning av goodwill som påverkar koncernens nettovärde negativt. Därmed uppfyller företaget inte ingångna avtal med bankerna och kan inte fullgöra sitt betalningsansvar gentemot en del kreditfaciliteter. Koncernens likviditet är hädanefter beroende av dess möjligheter att eliminera de operativa förlusterna och att generera ett bärkraftigt och positivt kassaflöde. Avgörande är också utgången av koncernens försök att sälja ut sin färjeverksamhet samt användningen av det återstående nettot från utförsäljning av tillgångar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.