Schengen-kontroll före jul

Europaparlamentet har beslutat att nya medlemsländer som uppfyller Schengenavtalet inte kan ha passkontroll inom EU:s inre gränser. Beslutet omfattar Östersjöländerna Estland, Lettland, Litauen och Polen. Beslutet gäller inom EU:s inre havs- och landgränser från och med 21 december och inom luftgränserna från och med 29 mars 2008.– Gränsbevakningen kommer att finnas kvar i hamnar och på flygplatser, men de ska inte genomföra passkontroll på passagerare till och från Schengen-länder, säger estniska gränsbevakningens chef Roland Peets till SST.