SBF sa nej till medlarbud

Sjöbefälsförbundet, SBF, sade nej till en första hemställan från medlarna medan såväl Sveriges Fartygsbefälsförbund, SFBF, och Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF, sade ja. Ett slutbud från medlarna väntas senare i eftermiddag. Om inte parterna har accepterat budet i kväll bryter strejken ut vid midnatt på de tio fartyg som varslet gäller, tre tillhörande Transatlantic, tre tillhörande Broström, två Stena-fartyg samt två Tärntankfartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.