Sänkning av ryska exporttariffer

Ryssland kommer enligt nyhetsbyrån BNS att sänka sina exportavgifter för råolja från nuvarande USD 179,6 per ton till USD 160,8 per ton den 1 februari. Den nya avgiften för export av tjockolja blir USD 65 per ton.Rysslands oljeproduktion ökade under 2005 med 2,4 procent till rekordnivån 470,2 miljoner ton, medan oljeexporten minskade med en procent till 251 miljoner ton.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.