Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Arbetsmarknad | Folk/företag

SAN-priset 2018 till #lättaankar

Med motiveringen att de skapat en ”grogrund för positiv förändring” i branschen tilldelades tre personer bakom #lättaankar årets SAN-pris under SAN-konferensen i Göteborg.

Under torsdagen hölls Sjöfartens Arbetsmiljönämnds årliga konferens i Göteborg för 14:e gången med över hundra deltagare och under rubriken Före, under, efter – hur hanterar vi kränkande särbehandling. Sedan 2006 delar de också ut SAN-priset till någon eller några som utmärkt sig inom branschen det gångna året.

”Ett erkännande”

Årets pris gick till Frida Wigur, Cajsa Jersler Fransson och Linda Svenson för deras arbete med #lättaankar, som är den svenska sjöfartsbranschens uppföljning av #metoo-uppropet som startade hösten 2017.

– Det här erkännande betyder så klar oerhört mycket, säger Frida Wigur till Sjöfartstidningen efter att hon tagit emot priset.

– Priset tilldelas oss tre men jag ser det som ett pris till hela vår rörelse.

Har lett till samarbete

Enligt SAN tilldelas de priset eftersom de ”med mycket mod och kraft skapat en grogrund för positiv förändring i hela sjöfartsbranschen. […] På ett effektivt sätt belystes det som inte står rätt till och därigenom har de nominerade personernas handlingar lett fram till att ett långsiktigt, branschövergripande arbete startat med syftet att inte en enda människa i sjöfartsbranschen ska bli utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling”.

– Efter det senaste året kändes det som ett självklart val, säger Lars Andersson ordförande i SAN.

Fortsatt arbete

#lättaankar startade som en följd av #metoo-uppropet under senhösten 2018. Och enligt Frida Wigur arbetar de fortfarande hårt för att få till en förändring.

– Dels finns vi med som en part inom Vågrätt där vi försöker hålla arbetet så fokuserat och konstruktivt som möjligt. Sedan finns fortfarande #lättaankar-gruppen kvar på Facebook.

Fortfarande viktiga

Till en början fungerade gruppen som en ventil där kvinnor som utsatts för sexuella trakasserier eller könskränkningar kunde dela med sig om sina upplevelser.

– Till en början var det väldigt intensivt. Vi får fortfarande in berättelser men i dag fungerar det också som en plats dit vi kan söka oss för stöd och support från de andra i gruppen, säger Frida Wigur.

Ett längre referat från SAN-konferensen finns här.