Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Arbetsmarknad

SAN-konferensen med fokus på trakasserier

Årets SAN-konferens behandlade hur det ser ut inom branschen ett år efter #metoo och #lättaankar. En hel del görs, men fortfarande finns det mycket kvar att göra.

För ungefär ett år sedan gick #metoo-uppropet som en löpeld över främst västvärlden och kvinnor i inte minst Sverige delade med sig av sina upplevelser om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier i vardagen och på arbetsplatserna. #lättaankar bildades som en sluten grupp på Facebook där kvinnor i sjöfartsbranschen kunde dela med sig av sina upplevelser på ett tryggt och säkert sätt.

Under årets SAN-konferens som hölls i slutet av oktober i Göteborg prisades initiativtagarna Frida Wigur, Cajsa Jersler Fransson och Linda Svensson för sitt arbete.

14:e i ordningen

SAN-konferensen är en årligt återkommande konferens i år var det den 14:e i ordningen. Konferensen arrangeras av Sjöfartens Arbetsmiljönämnd. I år gjordes det under temat Före, under, efter – hur hanterar vi kränkande särbehandling.

Rubriken hade lockat många människor från branschen och över hundra personer var samlade för årets konferens som inleddes med utdelningen av årets SAN-pris till #lättaankar.

Allt som skedde under årets SAN-konferens handlade på något sätt om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Och vad som gjorts, vad som görs och vad som fortfarande behöver göras för att få bort det från branschen och på så sätt göra arbetet inom sjöfartsbranschen än mer inkluderande.

”Lång väg kvar att gå”

En av föreläsarna var Ted Bågfeldt, prefekt på Linnéuniversitetet, som berättade om det de gör på på Sjöfartshögskolan i Kalmar för att synliggöra problemen. För deras del kom det berättelser om sexuella trakasserier vid ombordpraktik redan 2015. Sedan dess har de, enligt honom, försökt arbeta med ämnet på olika sätt. Både genom utbildning för sina elever men också som en aktiv part i olika branschsamarbeten.

– Vi inser att vi har en lång väg kvar att gå och nya berättelser kommer hela tiden fram. Men vi fokuserar på förebyggande arbete, berättade han.

Utbildar cheferna

Dessutom fanns representanter från både Stena Line och TallinkSilja på plats för att berätta om arbetet som de gjort inom sina respektive rederier.

Stena Line inledde sitt arbete mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier redan 2014 och i dag genomför de, i samarbete med Sjöbefälsföreningen, utbildningar för alla sina befäl ombord på fartygen.

– Det är väldigt viktigt att cheferna vet hur man ska hantera frågorna och genom utbildningen stärker vi de i deras roller, berättade Therese Vikström, HR, och Sandro Chiesi, fackrepresentant från Stena Line.

Visselblåsarfunktion

Sjöfartsverkets rederidirektör Peter Fyrby fanns också bland föreläsarna och berättade om arbetet som de gör på Sjöfartsverket för att få deras fartyg att vara med inkluderande arbetsplatser. Förutom att de, i likhet med många andra, har tagit fram en policy genomför de utbildningar för personalen, har inrättat en visselblåsarfunktion och undersöker områden inom rederiet där kvinnor är underrepresenterade.

– För vi har sett och läst i forskning att när en minoritet når 30 procent händer något speciellt med kulturen och saker och ting förändras, säger Peter Fyrby.