Sämre resultat för Stena

Omsättningen i Stena-koncernen ökade 2008 till 26,5 miljarder jämfört med 22,4 miljarder 2007. Samtidigt visar årsrapporten för 2008 att resultatet före skatt sjunkit kraftigt, –69 procent, jämfört med 2007, från 4,5 miljarder till 1,4 miljarder.– Operationellt gör vi ett bättre år än någonsin men vi slarvade bort en del pengar på finansmarknaden, säger koncernchefen Dan Sten Olsson under ett seminarium ett par dagar efter att årsredovisningen publicerats.Resultatet före avskrivningar (EBITDA) ökade från 6,1 miljarder till 6,9 miljarder och Dan Sten Olsson skriver i årsredovisningen att ”Vår budgeterade EBITDA för 2009 är högre, inte lägre, än vad vi uppnådde för 2008. Men vi ska inte underskatta de effekter som en lågkonjunktur kan få för oss alla.”

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.