Säkerheten inom passagerarsjöfart granskas

Europeiska kommissionen har inbjudit passagerarsjöfarten att delta i en genomgång av säkerhetsregelverket för passagerarfartyg, uppger Interferry. Branschen representeras i detta arbete av organisationerna European Cruise Council och Interferry. Arbetet pågår redan, men påskyndades av Costa Concordia-olyckan. Enligt Interferry har Europeiska sjösäkerhetsbyrån EMSA slutfört två studier, där man analyserar brister i nuvarande regelverk. En viktig fråga är att finna en kompromiss mellan SOLAS 2009 och Stockholmsöverenskommelsen.