Saaremaa Shipping Company fortsätter på estniska inrikeslinjer

Det estniska närings- och kommunikationsministeriet godkände den offert som lämnats av Saaremaa Shipping Companys dotterbolag Väinamere Liinid OÜ för att sköta trafiken på linjerna mellan fastlandet och Saaremaa (Ösel) och Hiiumaa (Dagö). Staten betalar de kostnader som inte kan täckas med biljettförsäljning. Ministeriet räknar med att statens stöd blir ca EEK 100 miljoner (EUR 6,4 miljoner) per år och det skall justeras efter inflation och bunkerpriser. Avtalet skall undertecknas senast den 31 mars och gäller för tio år. Rederiet har lovat att anskaffa ett lämpligt fartyg för linjen mellan fastlandet och Hiiumaa senast år 2009.