Saaremaa Shipping Company beställer tre färjor

Saaremaa Shipping Company underteckande i samband med rederiets 15-årsdag en beställning på tre färjor som ska gå i trafik mellan de estniska öarna och fastlandet.Färjorna, som ska levereras 2009 och 2010, byggs av Fiskerstrand BLRT ett joint-venture som bildades tidigare i år av estniska BLRT Grupp och norska Fiskerstrand Verft.