Fotograf: ThyssenKrupp Marine Systems AB

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Saab nära köp av Kockums

Saab vill utvidga sin verksamhet inom den marina sektorn genom köp av svenska ThyssenKrupp Marine Systems AB.

Saab AB har tecknat intentionsavtal, ”memorandum of understanding”, med tyska ThyssenKrupp Industrial Solutions AG om köp av det svenska marina högteknologiföretaget ThyssenKrupp Marine Systems AB, tidigare Kockums. Överenskommelsen är inte bindande i detta skede, men om den materialiseras tar Saab över ThyssenKrupp Marine Systems varvsverksamheter i Malmö, Karlskrona och Muskö.

Fram till den 1 juni 2013 bedrevs verksamheten under namnet Kockums AB. Därefter ändrades namnet på det svenska bolaget till ThyssenKrupp Marine Systems AB.

Tidigt skede

Förhandlingarna om köpet uppges vara i ett tidigt skede. Parterna har kommit överens om att såväl integritet som verksamhetsförutsättningar för ThyssenKrupp Marine Systems AB ska tryggas under förhandlingsfasen. 

Saab har uttalade ambitioner att utöka sin verksamhet inom den marina sektorn samt uppfylla de behov som Sverige har för en industriell lösning gällande design, produktion och underhåll av ubåtar och ytfartyg. Ett förvärv av ThyssenKrupp Marine System skulle möjliggöra denna ambition, skriver Saab i ett pressmeddelande.

Örlogsmarina system

ThyssenKrupp Marine Systems AB konstruerar, bygger och underhåller örlogsmarina system med avancerad smygteknik såsom ubåtar och ytfartyg. Andra produkter är det luftoberoende Stirling-systemet, ubåtsräddningssystem och minröjningssystem.

Kommentarer

 • Magnus O

  Mycket bra. Det var från början idioti att sälja ut svensk spjutspetsteknologi och kunskap till utlandet. Hoppas affären rors iland.

  • Tommy B

   Ja jättebra, det betyder att skattebetalarna tvingas stå för SAABs förluster då svenska staten kommer att bli de enda köparna av dessa ubåtar.
   JAS 39 Gripen slutade i fiasko och man borde ha lärt sig av detta.

 • Anonymous

  Kommer inte bara att bli ubåtar. Saab aktiverar sig var gäller ytstridsfartyg. Marina delen kan bli lika stor som flygdelen. För utrustning av fartygen kommer annan Saabteknik in i bilden.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.