Fotograf: IMO

Kategori: Miljö

Så vill IMO minska undervattensbuller

IMO pekar på att den kommersiella sjöfarten bidrar avsevärt till undervattensbuller som kan ha negativa effekter för marint liv. I ett utkast till reviderade riktlinjer för minskning av undervattensbuller ges en översikt över åtgärder för att minska ljudföroreningarna. 

De reviderade riktlinjerna godkändes av IMO:s underkommitté för fartygsdesign och konstruktion (SDC 9), som sammanträdde 23–27 januari. Utkastet till riktlinjer reviderar de tidigare riktlinjerna (utgivna 2014). De inkluderar uppdaterad teknisk kunskap, inklusive hänvisning till internationella mätstandarder, rekommendationer och klassificeringssällskapsregler. I riktlinjerna tillhandahålls också exempelmallar för att hjälpa redare med utvecklingen av en plan för hantering av undervattensljud.

Klassas som miljöförorening

Undervattensbuller i haven är ett ökande problem och klassas av FN och EU som en miljöförorening. Även inom svensk sjöfartsnäring har man märkt att det är en fråga som uppmärksammas mer idag.

– Det här är en fråga som det pratas om, men det är många aspekter man behöver tänka på. Exempelvis hur bullret ska mätas, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på föreningen Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart har inte varit delaktiga i kommittéarbetet i IMO men följer frågan. 

– Vi vill gärna minska undervattensbuller på de sätt det är möjligt och flera av våra medlemmar har deltagit i workshops med myndigheter i frågan. Som jag ser det kommer det dock att dröja länge innan bindande regler gällande undervattensbuller kommer att finnas på plats, säger Fredrik Larsson.

Hjälp att nå målen

Utkastet till reviderade riktlinjer ger en översikt över möjliga åtgärder för designers, skeppsbyggare och fartygsoperatörer för att minska undervattensbuller från ett givet fartyg. Syftet är att hjälpa relevanta intressenter att skapa mekanismer och program för att nå målen. De reviderade riktlinjerna kommer att överlämnas till IMO:s Marine Environment Protection Committee (MEPC 80), som sammanträder 3–7 juli 2023, för godkännande.