Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik

S: ”Ekobonusen kommer tillbaka”

Sjöfartspolitiker från riksdagens åtta partier möttes i dag i en debatt i Almedalen och de flesta är eniga om målen – skillnaden är vägen dit.

– Ekobonusen försvann när Moderaterna och Kristdemokraternas budget röstades fram i höstas, med hjälp av Sverigedemokraterna. Men ni ska veta att vi prioriterar den och ekobonusen kommer komma tillbaka på något sätt, sa Socialdemokraternas sjöfartspolitiska talesperson Johan Büser under en debatt i Almedalen under tisdagen.

Debatten anordnades i den Maritima Mötesplatsen och leddes av Skeppsmäklareföreningens vd Berit Blomqvist. Representanter från alla riksdagens partier fanns på plats.

Gemensamma mål

En sak som var tydlig var det faktum att i princip alla partierna höll med om att utvecklingen går nu, efter många år av nedåtgående trend, åt rätt håll. Men förändringshastigheten är för låg.

Det faktum att alla partier fanns representerade samtidigt är i sig unikt och åhörarna fick också lära känna de politiker som har mandat att förändra i frågor som berör sjöfarten.

Olika vägar till målen

Rubriken för debatten var ”hur får vi fart på överflyttningen från väg till sjö?”. Nedan följer en del av politikernas tankar kring hur det hela ska lösas.

– Vi ser att sjöfarten betalar stor andel av sina egna kostnader. Men läget är inte det samma för lastbilarna. Vi vill se att lastbilar ska bära mer av sina egna kostnader, sa Vänsterpartiets representant Jessica Thunander.

– Under vår mandatperiod har vi tagit många initiativ, till exempel en nationell samordnare för den nationella sjöfarten. Men vi ser också att vi ligger efter många andra länder i utnyttjandet av sjöfart. En viktigt fråga som måste tas om hand är att öka överflyttningen av gods till sjöfarten. Ekobonusen är en del av det, sa Johan Büser (S).

”Se över farledsavgifterna”

– Vi tror inte att ekobonusen är hela lösningen, sa Jimmy Ståhl (SD), och fortsatte:

– Vi tror hellre på att se över farledsavgifterna och i vart fall reducera de och på sikt även få bort de helt. Och så måste vi öka utnyttjandet av de inre vattenvägarna.

– Vi kommer behöva alla trafikslag i framtiden och hela kedjan behöver ses över så att det nyttjas på rätt sätt. Och så måste vi öka efterfrågan klimateffektiva transporter, sa Mikael Larsson (C).

”Inte obegränsat med pengar”

– Sjöfarten är en underutnyttjad resurs och vi måste öka medvetenheten om miljöfördelarna av att använda sjöfarten. Vi förespråkar också en form av vägslitageskatt för att lastbilarna ska bära mer av sina egna kostnader och på så sätt göra konkurrensförutsättningarna mer rättvisa, sa Emma Berginger (MP).

– Vi som politiker vet inte bäst och därför tror jag det är viktigt att vi utökar samarbetet med er i branschen. Det finns inte obegränsat med pengar men tillsammans kan vi hitta långsiktiga lösningar, sa Helena Gellerman (L).

Internationell bransch

– Vi ser i dag att hela den internationella logistikbranschen förändras och vi måste inse att sjöfartsbranschen är internationell. Och det är svårt för oss att alltid hänga med. Men vi måste se över många delar och förenkla överflyttningen till sjöfart, sa Magnus Jakobsson (KD).

– Hamnarna måste fungera, elförsörjningen för ökad elektrifiering måste fungera och vi måste ha en företagspolitik som är anpassad för rederiernas förutsättningar. Vi menar att man ska säga nej till höghastighetstågen. De pengarna kan bland annat användas för att förbättra för sjöfarten, sa Åsa Coenraads (M).