Rysslands oljeexport ökar

Ryska hamnar hanterade totalt 110,6 miljoner ton gods under årets första kvartal, vilket är 4,5 procent mer än under motsvarande period i fjol. Andelen flytande laster var störst med 70 miljoner ton, vilket innebär en ökning med 12,8 procent. Torrlaster svarade för 40,6 miljoner ton, vilket är en minskning med 7,3 procent jämfört med det första kvartalet 2008.Hamnarna hanterade 85,7 miljoner ton exportgods under det första kvartalet 2009, vilket är 4,6 procent mer än under det första kvartalet i fjol. Störst andel av exporten var flytande laster, 53,6 miljoner ton. Under samma period hanterade hamnarna 5,7 miljoner ton importgods, vilket innebär en minskning med 40 procent. Antalet containrar har minskat med 44 procent och kylgods 34,6 procent.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.