Ryska oljeavgifter höjs

Rysslands statsminister Mikhail Fradkov undertecknade den 23 mars en förordning om nya exportavgifter för oljeprodukter. Den nya tullavgiften för export av oljeprodukter är USD 81,4 per ton och för flytande bränsle USD 43,8 per ton. Förordningen träder i kraft en månad efter undertecknandet. Ny avgift för export av råolja är från och med den 1 april USD 102,6 per ton.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.