”Ryska laster till ryska hamnar”

De ryska hamnarbetarnas fackförening planerar enligt SeaNews.ru att i olika ryska hamnar genomföra protestaktioner mot ändringarna i järnvägstarifferna. Dessa väntas gynna icke-ryska hamnar i form av ökade transitskeppningar. Man planerar att lägga ned arbetet under 15 minuter den 24 november under devisen ”Ryska laster till ryska hamnar”.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.