”Ryska laster till ryska hamnar”

De ryska hamnarbetarnas fackförening planerar enligt SeaNews.ru att i olika ryska hamnar genomföra protestaktioner mot ändringarna i järnvägstarifferna. Dessa väntas gynna icke-ryska hamnar i form av ökade transitskeppningar. Man planerar att lägga ned arbetet under 15 minuter den 24 november under devisen ”Ryska laster till ryska hamnar”.