Ryska flottan tar tillbaka superbogserare från Grekland

Ryska flottan tar nu tillbaka en av sina bogserare från Tsvaliris Russ för operationer i Murmanskområdet. Därmed kommer fartyget inte att vara tillgängligt på den kommersiella marknaden längre. ”Nikolay Chiker” är ett av två systerfartyg som är de mest kraftfulla bogserbåtarna i världen med ett maskineri på 40.000 hästkrafter. Fartyget har varit sysselsatt av Tsvaliris Russ sedan 1992 då en tvist om fartygen slutade i ett joint-venture. Tidigare hade Tsvaliris köpt fartygen, men det visade sig att de ryssar som genomförde affären inte hade befogenhet att sälja dem. Systerfartyget ”Fotiy Krylov” fortsätter segla för Tsvaliris Russ i ytterligare två år, med möjlighet till förlängning. En tredje rysk bogserare ”SB-408” stannar också i en charter för Tsvaliris Russ.