Runner 4 orsakade största oljeutsläppet i estniska vatten

Runner 4 hade uppskattningsvis 102 ton tjockolja, 35 ton dieselolja och 600 liter smörjolja ombord när hon sjönk den 6 mars 2006. En läcka i en av tankarna förorsakade ett utsläpp som är det hittills största på estniskt territorialvatten. Oljesaneringsfartygen lyckades inte samla upp någon större mängd av denna olja, som var blandad med is.Runner 4 hade före olyckan tagit ombord 155 ton bunkerolja i St Petersburg. I november lyckades det norska bärgningsföretaget Framo pumpa ut 134 kubikmeter oljeblandat vatten ur vrakets tankar. Av denna separerades 18 ton olja. Resten anser den estniska miljöinspektionen vara oljeutsläpp och kräver ersättning för detta i St Petersburgs tingsrätt.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.